• Nordens største uavhengige felgleverandør.
You need to update your browser!
Your current browser doesn't support all functions on this website, we highly recommend you to upgrade to a free, modern browser like Google Chrome, Safari, Chromium Edge or Firefox.

Even Microsoft encourages all of their users to stop using this browser version that you are currently using.
Download Google Chrome here - - Download Microsoft Chromium Edge here - - Download Firefox here

Spesialfelger arbeider med et stort antall markedsledende produsenter. På personbilsiden er det spesielt merker som Nitro Wheels som skiller seg ut, mens det på last-siden er Speedline Truck og Accuride.