• Nordens største uavhengige felgleverandør.
You need to update your browser!
Your current browser doesn't support all functions on this website, we highly recommend you to upgrade to a free, modern browser like Google Chrome, Safari, Chromium Edge or Firefox.

Even Microsoft encourages all of their users to stop using this browser version that you are currently using.
Download Google Chrome here - - Download Microsoft Chromium Edge here - - Download Firefox here

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

Spesialfelger jobber kontinuerlig med spørsmål om samfunnsansvar, populært kalt "Corporate Social Responsibility" eller forkortet "CSR". Vi følger strukturen i ISO 26000 angående de syv grunnleggende prinsippene og problemstillingene som er angitt der, nemlig; organisatorisk styring, menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø, ansvarlig forretningsskikk, forbrukerspørsmål og utvikling av lokalsamfunn.

Spesialfelger støtter kontinuerlig ulike spesielle prosjekter, det betyr at personalet velger ett eller flere prosjekter som de synes er viktige. Dette kan for eksempel være samarbeid med et lokalt dagsenter, sponsing av et sportsarrangement for barn eller noe lignende.