Informasjon og salgsvilkår  |  Spesialfelger AS

Du har kommet til vår gamle webside!

» » Gå til den nye mobilvennlige siden! « «

NB! All funksjonalitet er ikke på den nye siden ennå, men vi legger til mer hele tiden!

Informasjon og salgsvilkår

Montering
• Felgene må prøves på bilen før det monteres dekk. Hvis dette ikke lar seg gjøre må du sjekke at du har fått de felgene du har bestilt. Sjekk også at du har fått korrekte bolter/muttere og eventuelle navringer.
• Sjekk at felgene ligger godt an mot bilens nav. Det kan være nødvendig å fjerne skruer, klips, styrepinner og lignende.
• Demonter IKKE deler som påvirker bilens funksjonalitet.
• Sjekk at både felgens og bilens monteringsflater er jevne og rene.
• Hvis det følger navringer med felgene skal disse brukes.
• Kontroller at boltene har riktig lengde. De må kunne skrues inn 6-8 omdreininger. Snurr på hjulet og forsikre deg om at boltene ikke treffer noe inne i bilens nav.
• Det er meget viktig å ikke skade felgens overflatebehandling ved montering av dekk. Bruk kun omleggingsmaskiner som ikke ligger an mot felgens kant.
• Det anbefales å ikke bruke muttertrekker ved montering av felgene. Påse at bolthullene i felgen ikke blir skadet.
• Ettertrekk bolter/muttere etter ca. 50 km kjøring.

Martins Agenturer AS påtar seg intet ansvar for skader som skyldes montering i strid med våre anbefalinger.

Godkjenning
Våre felger er godkjente for bruk, men det kan hende de likevel ikke er godkjente for alle biltyper.
• Kjøretøyforskriftens §13-1 gir svar på hva som er tillatt. Det er bileiers ansvar å forsikre seg om at felgene som monteres på bilen er i samsvar med gjeldene regelverk.
Bilforhandlerne har ofte kunnskap om hva som er tillatt for den enkelte bil. Vær oppmerksom på at enkelte biler krever forsterkede felger.
Standard vektbelastning for våre felger er 690kg. Felger til SUV og varebiler har normalt høyere vektbelastning.

Innpress (ET)
Bilens innpress (ET) er viktig for bilens styringsgeometri. Bilens innpress (ET) finner du i Vognkortet.
Det er tillatt å avvike dette med 7,5 mm.
Vi har listet felger som kan ha et avvikende innpress (ET) og det er viktig å forsikre seg om at dette er tillatt.
Hvis en felg er oppgitt med et lavere innpress (ET) betyr det at felgen kommer lengre ut og at sporvidden økes.
Økningen i sporvidde (max.15 mm) står angitt under Avvik i Katalogen.

Garanti
• Vi gir tre års garanti på våre produkter regnet fra salgsdato.

Garantien gjelder ikke:
• Skader som følge av steinsprut.
• Skader som skyldes bruk av feil verktøy, eller feil bruk av verktøy.
Slike skader er riper/avskraping av lakk i bolthull eller senterhull.
• Skader som skyldes bruk av feil vaskemidler (for sterke), eller vasking med feil vaskeredskap.
Påfør gjerne et lag bilvoks på felgene når de er nye. Det vil du ha glede av i lang tid.
• Skader som skyldes feil lagring. Felgene må vaskes, tørkes og lagres tørt og luftig.

Reklamasjon - Retur
• All retur skal avtales og registreres på forhånd.
• Det skal følge kjøps- og årsaksdokumentasjon med all retur.
• Retur som ikke er registrert hos oss, blir avvist og returnert for avsenders regning.
• Felger som har vært påmontert dekk tas ikke i retur.
• Felgene skal være forsvarlig emballert.
• Vi dekker kun frakt med vår egen transportør (kundenummer må oppgis til transportøren)
Det vil bli gjort fratrekk i kredittbeløpet ved mangler i henhold til det ovennevnte.

Transportskade
- Transportskade må meldes direkte til Transportør og godset må kunne besiktiges av denne.
Vi hos Martins Agenturer AS bestreber oss til det ytterste for å gi så riktig informasjon som mulig.
Vi kan likevel ikke garantere at alt som står i denne katalogen er korrekt.
Oppdatert informasjon er alltid tilgjengelig på våre nettsider/ Web-Shop eller på telefon.

Vi påtar oss intet ansvar for skader som oppstår ved feil bruk av våre produkter.

) {}